promieniowanieNiezamierzone promieniowanie elektromagnetyczne (PEM) towarzyszy wszelkim urządzeniom zasilanym energią. We współczesnych obiektach, nasyconych elektroniką i instalacjami dochodzi do sytuacji, w której musimy, z jednej strony – chronić się przed promieniowaniem elektromagnetycznym oddziaływującym na środowisko w którym pracują ludzie, a z drugiej strony – musimy uważać na możliwości jakie niesie za sobą technika i możliwość wykorzystania przekazu radiowego czy mikrofalowego dla przesyłu informacji w celu ochrony własnych danych.

Jednym ze sposobów na uniknięcie zbędnej ekspozycji na pola elektromagnetyczne jest ekranowanie pomieszczeń bądź urządzeń w sposób umożliwiający ich oddzielenie od osób przebywających w miejscach eksponowanych na promieniowanie elekromagnetyczne, np. za pomocą specjalnych siatek, płyt, włóknin czy farb ekranujących.

Nasze produkty znajdują zastosowanie m.in. w następujących obszarach:

  • Przemysł: ochrona pracowników i urządzeń przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ekranowanie urządzeń i instalacji, tworzenie bezpiecznych stref dla serwerowni i pokoi konferencyjnych;
  • Badania naukowe, sektor medyczny: Ochrona urządzeń i instalacji wrażliwych na promieniowanie elektromagnetyczne, zmniejszanie stref ochronnych wokół urządzeń medycznych emitujących promieniowanie, ochrona specjalistycznych pomieszczeń medycznych;
  • Przemysł elektroniczny (np. studia nagrań): Dla redukcji sprzężeń i zakłóceń, eliminacja szumu elektromagnetycznego;
  • Obiekty użyteczności publicznej: Biura, Szkoły, Przedszkola, Hotele;
  • Mieszkania: Ochrona przed promieniowaniem pochodzącym ze stacji bazowych telefonii komórkowej, anten nadawczych RTV, radarów, telefonów bezprzewodowych (DECT), sieci bezprzewodowych.