Na czym polega ekranowanie?
Ekranowanie polega na stworzeniu bariery dla promieniowania elektromagnetycznego przy użyciu odpowiednich materiałów ekranujących. W zależności od potrzeby materiały te mają różną postać – farby, włókniny, siatki.

Który materiał wybrać?

W przypadku skomplikowanych powierzchni najlepszym rozwiązaniem będzie farba ekranująca. W przypadku dużych powierzchni ścian, podłóg itp. polecamy siatkę ekranującą lub włókninę. Jeśli ekran ma być w postaci kotary – włókninę ekranującą.

Czy materiały ekranujące należy uziemić?
Tak, ze względu na fakt, że materiały te tworzą powłokę elektroprzewodzącą powinno się je uziemić dla bezpieczeństwa użytkowania. Dodatkowo, dzięki uziemieniu uzyskujemy efekt ekranowania pól elektrycznych niskich częstotliwości oraz podwyższamy parametry ekranowania pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości.